The Bar Necklace

הוראות טיפול
בחרו בצבע הרצוי:
white
בכל תכשיטי תנאור משובצת לוחית עליה חרוט ספר התנ"ך בשלמותו - מבראשית דרך תהילים ועד דברי הימים - בטכנולוגיית ננו חדשנית (בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב)

.

ענידת שרשרת זו עם הננו תנ"ך היא השילוב בין פריט אופנתי ועל-זמני לבין תכשיט עם משמעות עמוקה המהווה תזכורת לשורשים שלנו, למסורת ולכך שההשגחה נמצאת תמיד מעלינו ובתוכנו.

פרטים על השרשרת:

  • 925 סטרלינג כסף
  •  ציפוי רודיום 
  • ננו תנ"ך
  • תעודת אסמכתא המעידה כי ספר התנ"ך בשלמותו (929 פרקים) חרוט ומוזער לתוך התכשיט
  • אריזת מתנה העשויה מסיליקון לשמירה על התכשיט בתוך מעטפת לבד שחורה
  • אורך השרשרת: 60 ס"מ + 5 ס"מ (תוספת)

אסמכתאות אותנטיות והכשרים

For illustration please click