Three Hoops

הוראות טיפול
בכל תכשיטי תנאור משובצת לוחית עליה חרוט ספר התנ"ך בשלמותו - מבראשית דרך תהילים ועד דברי הימים - בטכנולוגיית ננו חדשנית (בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב)

המספר "שלוש" נחשב למספר המסמל הרמוניה, חוכמה ובינה אשר יש לו ייחודיות לאורך כל התנ"ך. כך למשל כבר בתורה ביום השלישי של הבריאה, להבדיל מיתר הימים, נאמר פעמיים "כי טוב". יתרה מכן, מספר שלוש מוצא אחדות בין שתי ישויות נפרדות, על אף השוני. היבט זה מובן על ידי הצהרת חז"ל כי "שני כתובים המכחישים זה את זה, יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם".

שרשרת זו עם הננו תנ"ך מציינת את האיחוד בין הספרה "שלוש" לבין עיגולים המסמלים את השלם.

פרטים על השרשרת:

  • 925 סטרלינג כסף
  • ציפוי רודיום
  • זרקונים
  • ננו תנ"ך
  • תעודת אסמכתא המעידה כי זהו התנ"ך הממוזער הקטן ביותר בתכשיט
  • אריזת מתנה העשויה מסיליקון לשמירה על התכשיט בתוך מעטפת לבד שחורה
  • אורך השרשרת: 42 ס"מ + 5 ס"מ (תוספת)
  • מידות התליון: אורך- 6.5 ס"מ

אסמכתאות אותנטיות והכשרים

For illustration please click