The Black Infinity Star

הוראות טיפול
המוצר במלאי.
בכל פריט בקולקציה שלנו משובץ ספר התנ"ך בשלמותו - מבראשית דרך תהילים ועד דברי הימים - בטכנולוגיית ננו חדשנית.

כוכבים מופיעים בתנ"ך כבר בימי הבריאה בבראשית. באותם הימים, אנשים השתמשו בכוכבים על מנת שינחו אותם, שיהיו להם למצפן במסעות השונים, הן הפיזיים והן הרוחניים.

ענידת שרשרת זו עם הננו תנ"ך מסמלת את אותו המצפן וההשגחה הנמצאת תמיד מעלינו ובתוכנו.

פרטים על השרשרת:

  • בראס
  • ציפוי רודיום מושחר
  • ננו תנ"ך
  • תעודת אסמכתא המעידה כי ספר התנ"ך בשלמותו (929 פרקים) חרוט ומוזער לתוך התכשיט
  • אורך השרשרת: 47 ס"מ + 5 ס"מ (תוספת)

אסמכתאות אותנטיות והכשרים

For illustration please click