Baby Safety Pin

הוראות טיפול
בכל תכשיטי תנאור משובצת לוחית עליה חרוט ספר התנ"ך בשלמותו - מבראשית דרך תהילים ועד דברי הימים - בטכנולוגיית ננו חדשנית (בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב)

סיכת התינוק עם הננו תנ"ך, העשויה מכסף סטרלינג 925, היא מתנה מקורית ואולטימטיבית להולדת התינוק המלאה במשמעות עמוקה ועוטפת את התינוק בהילה של שמירה והשגחה. ניתן לשים את הסיכה על עגלת התינוק, על שמיכה, על בגדים או לחילופין להעמיד את הסיכה על שידת התינוק.

אסמכתאות אותנטיות והכשרים

For illustration please click