Sale

The Fortune Pen

הוראות טיפול
בכל תכשיטי תנאור משובצת לוחית עליה חרוט ספר התנ"ך בשלמותו - מבראשית דרך תהילים ועד דברי הימים - בטכנולוגיית ננו חדשנית (בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב)

עט ירושלים של תנאור עם הננו תנ"ך נועד להכניס אור וברכה לכל אספקט בחייך. העט הוא מתנה קלאסית בעל משמעות עמוקה: לברכת דרך חדשה, לברכת העסק, להכנסת שפע, מזל וברכה בחיים העסקיים, המשפחתיים והרגשיים.

פרטים:

 • עט כדורי
 • בעל מכניזם סיבובי
 • ניתן למילוי חוזר
 • דיו כחול
 • חוד בגודל בינוני
 • ננו תנ"ך
 • תעודת אסמכתא המעידה כי ספר התנ"ך בשלמותו (929 פרקים) חרוט ומוזער לתוך התכשיט
 • אריזת מתנה העשויה מסיליקון לשמירה על התכשיט בתוך מעטפת לבד שחורה

  אסמכתאות אותנטיות והכשרים

  For illustration please click