Sale

The Black Infinity Star

הוראות טיפול
בחרו בצבע הרצוי:
black
בכל תכשיטי תנאור משובצת לוחית עליה חרוט ספר התנ"ך בשלמותו - מבראשית דרך תהילים ועד דברי הימים - בטכנולוגיית ננו חדשנית (בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב)

כוכבים מופיעים בתנ"ך כבר בימי הבריאה בבראשית. באותם הימים, אנשים השתמשו בכוכבים על מנת שינחו אותם, שיהיו להם למצפן במסעות השונים, הן הפיזיים והן הרוחניים.

ענידת שרשרת זו עם הננו תנ"ך מסמלת את אותו המצפן וההשגחה הנמצאת תמיד מעלינו ובתוכנו.

פרטים על השרשרת:

  • 925 סטרלינג כסף
  •  ציפוי רודיום שחור
  • ננו תנ"ך
  • תעודת אסמכתא המעידה כי ספר התנ"ך בשלמותו (929 פרקים) חרוט ומוזער לתוך התכשיט
  • אריזת מתנה העשויה מסיליקון לשמירה על התכשיט בתוך מעטפת לבד שחורה
  • אורך השרשרת: 60 ס"מ + 5 ס"מ (תוספת)

אסמכתאות אותנטיות והכשרים

For illustration please click